Đảng bộ Công an TƯ tiến hành Phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ VII

Ngày 11/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành Phiên trù bị Đại hội.
(TTXVN/Vietnam+)