Đưa tiễn các cán bộ, chiến sỹ hy sinh ở Rào Trăng 3 về với đất mẹ

Đúng 11 giờ ngày 18/10, Lễ truy điệu và đưa tang 13 cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 đã diễn ra.
(TTXVN/Vietnam+)