Le ky niem 90 nam Ngay truyen thong nganh to chuc xay dung Dang hinh anh 1Ông  Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.(Nguồn: TTXVN)

Ngày 11/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ươngBắn cá m365 tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020).

Dự lễ kỷ niệm có ông Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương; ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương; ông Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương các thời kỳ cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban.

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam. Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã quan tâm đến công tác tổ chức, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, quyết định sự vững mạnh của Đảng.

Bắn cá m365Ngày 14/10/1930, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời lần thứ nhất tại Hương Cảng (tức Hồng Kông, Trung Quốc), Trung ương Đảng đã quyết định thành lập các bộ, trong đó có Bộ Tổ chức (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay) nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác tổ chức, cán bộ của Đảng.

Trong 90 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đội ngũ những người làm công tác tổ chức của Đảng qua các thời kỳ không ngừng nỗ lực phấn đấu, xây dựng nên truyền thống tốt đẹp của ngành, góp phần vào những chiến công to lớn của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Bắn cá m365Để ghi nhận truyền thống vẻ vang và những cống hiến của các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) đã quyết định lấy ngày 14/10 hằng năm là Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng và cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp.

Phát biểu diễn văn tại buổi lễ kỷ niệm, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, khẳng định: “Trong 90 năm qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, tin cậy và trọng yếu của Đảng trong suốt các thời kỳ, giai đoạn cách mạng. Những nỗ lực phấn đấu, cống hiến của ngành đã góp phần vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc; góp phần xây dựng Đảng ta thực sự là một chính đảng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân."

[Giao ban trực tuyến ngành tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng năm 2020]

Bắn cá m365Nhân dịp này, thay mặt ngành Tổ chức xây dựng Đảng, ông Phạm Minh Chính đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, vô hạn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cùng những người chiến sỹ cộng sản kiên trung đã trọn đời cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc; biết ơn những anh hùng liệt sỹ, trong đó có những cán bộ của ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Bắn cá m365Về nhiệm vụ trong những năm tới, ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động luôn phát huy truyền thống vẻ vang của ngành trong 90 năm qua, với niềm tin son sắt vào sức mạnh, ý chí của toàn Đảng, toàn dân tộc, vào tương lai tươi sáng của đất nước hãy tích cực rèn luyện, phấn đấu, xây dựng đội ngũ cán bộ của ngành “đoàn kết, trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông, chuyên nghiệp”; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh."

Bắn cá m365Thay mặt thế hệ lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương qua các thời kỳ, ông Phạm Văn Thọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Trưởng ban Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, nhấn mạnh thế hệ cán bộ tổ chức ngày hôm nay được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp hơn nhưng đồng thời cũng đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, yêu cầu mới mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Kết quả to lớn mà toàn ngành đã dày công xây đắp từ những bài học kinh nghiệm quý báu được đúc rút từ sự thành công và cả những sai lầm, khuyết điểm trong chặng đường 90 năm qua.

Thế hệ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng ĐảngBắn cá m365 ngày nay cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo, bản lĩnh vững vàng, sức mạnh đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Bắn cá m365Các thế hệ cán bộ ngành Tổ chức đi trước gửi gắm tới thế hệ ngày hôm nay niềm tin, sự kỳ vọng để tiếp tục vững bước, đưa ngành Tổ chức Xây dựng Đảng phát triển nhanh, mạnh mẽ và vững chắc.

Phát biểu thay mặt những cán bộ, công chức trẻ của Ban Tổ chức Trung ương, anh Nguyễn Ngọc Dân, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, khẳng định thanh niên của Ban Tổ chức Trung ương quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là “rường cột của nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước," góp phần đưa đất nước ta ngày càng giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ muôn vàn kính yêu hằng mong muốn./.

PV (TTXVN/Vietnam+)