Là kế toán trưởng ở một công ty tại Quảng Ninh, bà Nguyễn Thị Loan có nhiều công việc phải giao dịch tại các đơn vị hành chính công của tỉnh. Nếu như trước đây để giải quyết xong một công việc hành chính, bà Loan phải đi lại nhiều lần thì hiện tại chỉ sau hơn 15 phút, bà đã hoàn tất các thủ tục.

Từ ngày Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh Quảng Ninh được đưa vào vận hành, mọi công việc hành chính của người dân đã được rút ngắn thời gian đáng kể. 

Bắn cá m365Hiện tổng số 1.435 thủ tục hành chính đã đưa vào giải quyết tại Trung tâm. Tính từ ngày 1/7/2016 (thời điểm Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo triển khai đồng bộ việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn địa phương), Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 32.884 hồ sơ trực tuyến, chiếm tỷ lệ 35.6% số hồ sơ giải quyết, tập trung chủ yếu vào các sở, ngành giao thông-vận tải, y tế, công thương, kế hoạch và đầu tư, xây dựng, nông nghiệp và ơhát triển nông thôn. 

Theo ông Bùi Tuấn Anh, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh, việc đơn giản hoá các thủ tục hành chính về thời, hồ sơ, quy trình giải quyết… của các nhà đầu tư đến Quảng Ninh là rất cần thiết. Việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh xây dựng Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh trở thành một mô hình chuyên trách để tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch và hiệu quả. 

Bắn cá m365Điểm nổi bật của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh là cơ quan đầu mối duy nhất tập trung giải quyết thủ tục hành chính của tất cả các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và một số các thủ tục hành chính có tần suất giao dịch nhiều đối với doanh nghiệp, người dân (như doanh nghiệp kinh doanh điện và nước sạch). Theo đó, việc tổ chức thủ tục hành chính công của tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và công khai, minh bạch tất cả các quy trình, quy định với sự tham gia giám sát của doanh nghiệp, người dân.

Bắn cá m365Cán bộ của các sở, ngành được cử đến làm việc tại Trung tâm được lựa chọn và rà soát kỹ lưỡng đồng thời có chức danh từ phó trưởng phòng hoặc tương đương trở lên để có thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính ngay trong ngày ngày cho doanh nghiệp và người dân.

Ông Ngô Quang Hưng, Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Ninh  cho biết: “Thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được rút ngắn trung bình từ 50%-70 % so với thời gian theo quy định chung. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết ở Trung tâm trước hạn và đúng hạn luôn luôn đạt 99 % trở lên,” ông Hưng nói.

Với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, để hấp dẫn các nhà đầu tư đến Quảng Ninh, Trung tâm Phục vụ Hành chính công chính là một mắt xích quan trọng, mang tính đột phá trong quá thay đổi thủ tục hành chính của tỉnh miền Đông Bắc của Tổ quốc./. 

Lâm Phan (Vietnam+)