[Photo] Báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ Hà Nội

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc.
(TTXVN/Vietnam+)