Quảng Trị: Di chuyển người dân ra khỏi khu vực ngập lũ huyện Cam Lộ

Hiện nay, mực nước trên các sông ở tỉnh Quảng Trị vẫn đang lên; trong đó trên các sông Thạch Hãn, sông Hiếu, mực nước đã trên báo động 3 và vẫn tiếp tục lên.
(TTXVN/Vietnam+)