Năm học 2020-2021 là năm đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với học sinh lớp 1. Sau hơn một tháng triển khai việc dạy và học theo sách giáo khoa lớp 1 mới, bên cạnh những phản hồi tích cực thì dư luận cũng đang có những phản ứng khác nhau về chương trình học cũng như các bộ sách, đặc biệt là sách giáo khoa Tiếng Việt./.

(Vietnam+)