Vinh Phuc: Hieu qua trong sap xep to chuc bo may, cai cach hanh chinh hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Giai đoạn 2015-2020, tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên chế từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở.

Kết quả đã giảm nhiều đầu mối, khắc phục sự chồng chéo, mỗi năm tiết kiệm cho ngân sách được hàng trăm tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)